Emarti

Àrees de pràctica

Responsabilidad Civil, Daños y Perjuicios

Des de la seva constitució, el bufet ha comptat amb equips de professionals especialitzats en Responsabilitat Civil, sent el nostre despatx representació lletrada d'importants companyies d'assegurances.

La capacitat organitzativa del nostre despatx i una dilatada experiència pel que fa a reclamacions per danys i perjudicis, ens fa garants d'un òptim servei als nostres clients quant a reclamacions derivades de:
1. Accidents de circulació.
2. Negligències mèdiques i professionals en general.
3. Accidents laborals.
4. Sinistres per danys estructurals en edificis.
5. Accidents dels quals sigui responsable l'administració pública o una companyia d'assegurances.