Emarti

Àrees de pràctica

Dret urbanístic i construcció

El nostre bufet compta amb un sòlid bagatge en el mercat immobiliari i ha participat com a assessor legal en operacions relatives a edificis d'oficines, hotels, centres comercials i centres d'oci.

Dins l'àmbit de la construcció el bufet ofereix els seus serveis com a assessor jurídic:

1. En operacions de promoció i inversió immobiliària.
2. En la confecció de contractes d'obra i subcontractes.
3. En situacions pre-contencioses i contencioses.

En l'àmbit urbanístic som especialistes:

1. En la tramitació de llicències i confecció de contractes urbanístics.
2. 2. En les negociacions amb l'Administració.
3. En l’elaboració i tramitació d'instruments urbanístics.
4. En la gestió de juntes de compensació.
5. En la interposició d'accions i en defensa en recursos administratius i jurisdiccionals.