Emarti

Firma

Enrique Martí Ferrer, advocat, llicenciat per la Universitat de Barcelona l'any 1975, funda aquest despatx l'any 1980, dedicant-se des de llavors a l'exercici professional de l'advocacia. Amb un important creixement des de la seva fundació, el Bufet es consolida amb vocació de despatx generalista, orientant el seu principal àmbit d'actuació cap a les branques del dret civil i mercantil, i els seus vessants de responsabilitat civil i dret societari. El nostre Bufet és precursor de l'organització de despatxos d'advocats destinats a recobraments i la gestió de reclamacions de companyies d'assegurances, constituint-se en assessoria externa de reconegudes empreses del sector assegurador.

“El Bufet es consolida amb vocació de despatx generalista, orientant el seu principal àmbit d'actuació cap a les branques del dret divil i dercantil, i els seus vessants de responsabilitat civil i dret societari”

Comptem amb una dilatada experiència en l'assessorament empresarial, sent uns dels primers despatxos que durant principis dels anys 80 va procedir a la reestructuració financera i / o liquidació d'empreses amb dificultats en l'àmbit de les Illes Balears i, concretament, en el sector del calçat, això va determinar la consolidació del Dret Concursal com una de les nostres especialitats més actives.

Una visió global dels problemes empresarials i de les possibles solucions, tant en l'àmbit jurídic com en l'administratiu, fan mereixedor al Bufet del reconeixement com un dels despatxos d'avantguarda en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en assessorament mercantil, societari i contenciós en relació a societats de tota índole.

“Reconeixement com un dels despatxos d'avantguarda en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en assessorament mercantil, societari i contenciós en relació a societats de tota índole.”

Aquesta experiència i mèrits professionalssón fruit de la dedicació i la cura que, tant el Sr. Martí, com els advocats que l'han acompanyat durant tots aquests anys, han posat en l'assessorament jurídic global tant d'empreses com de particulars, buscant i aconseguint la millor i més ràpida solució jurídica als problemes dels seus clients, comptant tots ells amb una sòlida base tècnic-jurídica per garantir la qualitat del servei. En aquests principis, atresorats pels professionals que formem “Enrique Martí advocats & assessors”, es basa el prestigi d'aquesta firma."Resoldre els problemes dels nostres clients des d'un tracte directe i personal, buscant la tranquil·litat i seguretat que es mereixen, la qual cosa només s'aconsegueix facilitant-los una direcció lletrada completa i precisa sobre les qüestions que els ocupen"

En aquest sentit, el Bufet es constitueix com una firma familiar que avui compta amb els fills del fundador entre els seus nous professionals i, en la qual, al llarg d'aquests anys s'hi han format més de 30 advocats, tots ells amb reeixida vida professional. La vocació del nostre despatx, i la dels professionals que el formem, és la de resoldre els problemes dels nostres clients des d'un tracte directe i personal, buscant la tranquil·litat i seguretat que es mereixen, la qual cosa només s'aconsegueix facilitant-los una direcció lletrada completa i precisa sobre les qüestions que els ocupen i aportant-los solucions que garanteixin el resultat més òptim possible per a les seves necessitats.