Emarti

Àrees de pràctica

Dret concursal i reestructuració

L'àrea empresarial és una de les especialitats en què més destaca el nostre bufet, tant respecte el manteniment de l'empresa o, com en el cas que ens ocupa, davant la necessitat d'una reestructuració de la mateixa o bé la seva liquidació.

En relació amb aquest últim aspecte, en l'àmbit concursal el bufet és pioner pel que fa a la tramitació i seguiment de procediments concursals (antiga fallida i suspensió de pagaments), defensa de drets dels creditors, i reestructuració o liquidació d'empreses en estat de crisi, sent diversos dels seus lletrats administradors concursals de reconeguda experiència.