Emarti

Àrees de pràctica

Dret penal

El bufet intervé en procediments penals en defensa dels interessos dels seus clients, acusats o víctimes de tota mena de delictes econòmics.

Comptem amb advocats particularment especialitzats en investigacions penals per:

1. Delictes econòmics que impliquin la responsabilitat penal de societats mercantils o altres persones jurídiques (delictes societaris, frau fiscal, estafa, apropiació indeguda, defraudacions o blanqueig de capitals).
2. Falsedat documental.
3. Delictes urbanístics o contra el medi ambient.