Emarti

Àrees de pràctica

Dret tributari

Com a part del nostre compromís amb el món de les PIMES i de l'emprenedor, el bufet ofereix als seus clients planificació fiscal tant a nivell nacional com internacional, en les següents àrees:

1. Per a societats, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre (Impost de Societats).
2. En operacions mercantils (I.V.A. i altres).
3. En operacions de caràcter immobiliari.
4. Pel que fa a tributació de particulars (I.R.P.F., Impost de Successions i Donacions).
5. Tributació de no residents.

Per això comptem amb la col·laboració de prestigiosos economistes per oferir un complet assessorament jurídic-tributari.

Així mateix, intervenim en defensa dels nostres clients davant la Hisenda Pública en procediments d’inspecció tributària, procediments sancionadorsi procediments judicials per delicte fiscal.