Emarti

Àrees de pràctica

Arbitratge i mediació

Els professionals del despatx poden intervenir o actuar en la solució extrajudicial de conflictes i, així mateix, en la tramitació i seguiment de procediments arbitrals i en l'elaboració, interpretació i efectes dels laudes.