Emarti

Àrees de pràctica

Dret administratiu

Prestem serveis d'assessorament, representació i defensa tant en via administrativa com en via judicial a particulars, empreses, en totes les matèries pròpies del dret administratiu. Destaquem la nostra experiència en reclamacions.

1. Per responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, quan han de respondre pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar pel mal funcionament dels serveis públics (accidents a la via pública, errors mèdics, lesions causades per edificis públics en mal estat o per obres públiques).
2. Assistència en contractació amb el sector públic.
3. Gestionem l'obtenció d'autoritzacions i llicències davant els serveis públics.