Emarti

Áreas de práctica

Reclamació d'impagats

Som experts en la recuperació de deutes i impagats tant de persones físiques com de societats i, tambe, en la reclamació de responsabilitat als administradors de societats insolvents.

Conscients del gran perjudici que els impagats suposen per als nostres clients, ens hem especialitzat en aquesta àrea oferint al client:

1. Assessorament sobre morositat per evitar que l'impagament es produeixi (pel que fa a problemàtica sobre facturació, transport, lliurament de mercaderies, etc ...).
2. Recerca i investigació del patrimoni del deutor i, en el cas de determinades societats, també sobre solvència dels seus administradors.
3. Gestió d'una "via amistosa" o extrajudicial, buscant una solució més immediata negociant convenis de pagament amb el deutor.
4. I per descomptat, finalment, la reclamació judicial amb la posterior execució dels béns del deutor.

Així mateix, si la deutora és una societat insolvent, estudiem si els administradors han incorregut en algun supòsit de responsabilitat per, si escau, interposar demanda judicial contra ells perquè responguin del deute amb el seu patrimoni personal.